Erik Johnsen

Erik jobber med både foto og regi, og gjør produksjoner til digitale plattformer, internfilmer, branded content og business to business. Han løser de oppdragene hvor man ikke er på jakt etter full stab,  men allikevel ønsker en god produksjon med et solid produksjonsapparat i ryggen.