Visit Norway
Bla ned for å se mer

Visit Norway av Emil Trier

for Bleed

Branded content SoMe fra 2020

I samarbeid med Bleed produserte OBHF kampanjen «Life Under the Northern Lights» for Visit Norway.

Visit Norway utfordrer måten å tenke kommunikasjon på sammenlignet med andre aktører i samme kategori. I «Life Under the Northern Lights» er produksjonen mer redaksjonelt vinklet der det blir brukt ekte historier, med ekte mennesker og deres forhold til Nordlyset.

Produksjonen består av tre hovedfilmer filmer, hvor hver film er tiltenkt ulike målgrupper for å treffe mest mulig spisset med innholdet. I det første portrettet møter vi Kari Schibevaag som er en profesjonell kiter som skal treffe en aktiv yngre målgruppe. Hovedfilmen ser du øverst på siden.

Med egne versjon til sosiale medier som har som oppgave å tease seer til å se hovedfilmen og destinasjonen:

Videre portretterte vi Karen Anna Lodje Gaup som er same, innsikten viste at mange turister uavhengige alder oppsøker Finnmark for å se samebefolkningen. Derfor var det et naturlig ledd i kampanjen å få skildre livet til Karen Anne, hennes forhold til Finnmark og nordlyset:

Med en egen versjon til sosiale medier som har som oppgave å tease seer til å se hovedfilmen og destinasjonen:

Siste filmen portretterer Trond Strifeldt som er nordlysjeger, innsikten vi satt på viste at det er mange eldre turistene i Finnmark som drar til destinasjonen grunnet nordlyset. Derfor produserte vi denne filmen som kildrer en litt eldre mann og han sin lidenskap til nordlyset:

Med en egen versjon til sosiale medier som har som oppgave å tease seer til å se hovedfilmen og destinasjonen: