Niklas Fröberg

  • Regi
  • har i snart 20 år vært en dedikert reklamefilm- og tv dokumentar regissør. Erfaringen med dokumentar har han tatt med seg når han i senere tid også har jobbet mye med dokumentarisk innhold for kommersielle kunder. Hans styrke er en blanding mellom historiefortelling og de mer visuelle bildene, ofte med naturlig lys og troverdig spill.